O meni

[row]
[column width=”12″ font-size=”14″]

Mima Šarac je majka i supruga. Autorka knjige “Želim ti da uspeš”.
Diplomirala je ekonomiju na Visokoj školi strukovnih studija u Beogradu. Zvanje i zanimanje Professional Coach i NLP Practitioner je stekla na prvoj Coaching Akademiji i prvom NLP Institutu u celom regionu. Nakon uspešno završenih edukacija, položenog ispita i sati supervizije, dobila je sertifikat Professional Coach i NLP Practitioner. Pored toga, poseduje i sertifikate i sa drugih Akademija iz drugih zemalja gde je završila edukacije na temu ličnog rasta i razvoja, a takodje i marketinga i prodaje.
Njeno usmerenje je individualni rad kroz coaching sesije i grupni rad, gde kroz predavanja i radionice koristi tehnike NLP-a prenoseći ljudima svoje znanje sticano godinama, kako bi im pomogla da unaprede svoje živote i realizuju svoje ciljeve. Radost i divljenje prema uspešnim, vrednim ljudima, prati je tokom celog života. Shvatila je da ti ljudi nisu ništa bolji od drugih, nego su drugačiji, sa drugačijim navikama i razmišljanjima i da te navike i način razmišljanja može usvojiti svako ko se tome zaista posveti. Ona veruje da svaki čovek može ostvariti svoje snove. Svoj rad je posvetila tome da pomogne ljudima kako da pronadju svoj cilj, istraju na putu ka njemu i budu pobednici sami nad sobom.
Njene ispirišuće i motivišuće objave i rad probudili su interesovanje kod ljudi. Zato je Mima napisala knjigu “Želim ti da uspeš” satkanu od poučnih priča i koraka za pravilno postavljanje ciljeva koji ljude vode do toga da postanu najbolja verzija sebe, da svoje ogromne potencijale usmere u pravcu ostvarivanja svojih vizija, i da žive sretan i uspešan život okruženi ljubavlju.

 

[/column]
[/row]